Det slites mye tau ombord i en seilbåt. Vi anbefaler et skjøte eller fall med kjerne av dynema.